Skip to content

Per Olsson

Leader with a purpose in life, to strengthen sustainable public health.Ledare med ett syfte i livet, att stärka den hållbara folkhälsan.